Dwaj twórcy Zagłębia Staropolskiego: Stanisław Staszic i Ksawery Drucki-Lubecki

wpis w: Ludzie | 0

W dziejach gospodarczych Polski Zagłębie Staropolskie zajmuje miejsce szczególne. Jest najstarszym w Polsce okręgiem przemysłowym, działającym już w okresie przedrozbiorowym. W pierwszej połowie XIX wieku podjęto próbę przekształcenia zagłębia w nowoczesny okręg przemysłowy. Starły się wówczas dwie wizje tej modernizacji. … Więcej

Staropolski Okręg Przemysłowy

wpis w: Miejsca | 0

Staropolski Okręg Przemysłowy, zwany też niekiedy niezbyt ściśle Zagłębiem Staropolskim, był najstarszym i do końca XIX wieku największym na ziemiach polskim rejonem górniczo-hutniczym i metalurgicznym. Jego granice są przedmiotem dyskusji historyków, geologów i geografów, ale w dużej mierze pokrywają się … Więcej

Kopalnie króla Stanisława

wpis w: Miejsca | 0

W drugiej połowie XVIII wieku, wraz z ożywieniem politycznym, zaczęła postępować odbudowa gospodarcza Rzeczypospolitej. Widoczny był rozkwit handlu, produkcji i rolnictwa. Pojawiły się nowe technologie i formy gospodarowania. Szczególnie bujnie rozwijały się manufaktury, w tym żelazne i kruszcowe, na obszarze … Więcej