Chata, obora i nie tylko…

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

W pierwszej połowie XIX wieku w zagrodzie chłopskiej występowały następujące budynki: chałupa, obora, czasem osobna stajnia dla koni, chlew, spichrz, wozownia, przystawa, wiata, czasem osobno stojąca komora, rzadziej wolno stojąca piwnica, a jeszcze rzadziej studnia. W pierwszej połowie XIX wieku … Więcej

Wzdół – dzieje wsi w XIX wieku

wpis w: Miejsca | 0

  Wzdół leży miedzy Bodzentynem a Suchedniowem w widłach rzeczek Kaczka i Punikła. Pierwotnie były to dwie wsie: Wzdół Plebański i Wzdół Rządowy. W XIX wieku na terenie wsi istniał murowany kościół parafialny oraz szkoła początkowa. Kościół we Wzdole z … Więcej

Wieś po urządzeniu

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

Potrzebę reorganizacji struktury wsi widziano już w XVIII wieku. Jednak dopiero w 1862 roku wydano prawo dotyczące urządzania wsi, nakazujące obowiązkowe czynszowanie włościan w dobrach prywatnych. Nakazano separację gruntów folwarcznych i włościańskich, podział wszelkich wspólnot, a także przebudowę chłopskich zagród … Więcej

Wieś nie jest taka sama, czyli różnorakie typy wsi

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

  Na terenie Łysogór można wyróżnić następujące typy wsi: ulicowe, ulicowo-placowe, wielodrożnice, rzędówki, szeregówki, osady jednodworcze i przysiółki. Niektóre były nader rzadkie, jak np. wsie placowe (okolnice), szeregówki i przysiółki, inne zaś występowały znacznie częściej niż się na ogół sądziło, … Więcej

Pańszczyzna, czynszowanie, uwłaszczanie

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

  W XVIII wieku Rzeczpospolita była krajem, w którym dominowała gospodarka folwarczno-pańszczyźniana. Pod koniec tego stulecia gospodarstwa chłopskie były rozdrobnione, na jednym łanie inwentarzowym często gospodarzyło po dwóch – trzech gospodarzy, co zapowiadało wzrost liczby gospodarstw słabo uposażonych po urządzeniu … Więcej