Miasteczka świętokrzyskie

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

Próżno w regionie świętokrzyskim szukać wielkich metropolii. Mianem znacznego miasta można było niegdyś określić Sandomierz czy Chęciny. Z czasem ich rolę przejęły Kielce i bardziej oddalony Radom. Wśród sporej liczby miast największą grupę stanowiły miasteczka. Ile było miast i miasteczek? … Więcej

Opis statystyczny Waśniowa z 1860

wpis w: Opisy miast | 0

Opis statystyczny wiadomości z miasta Waśniowa w powiecie opatowskim Guberni Radomskiej 1860, Archiwum Państwowe w Radomiu, Rząd Gubernialny Radomski I, sygn. 2130 a, k. 756 – 762 . 1. Nazwisko miasta Miasto Waśniów. 2. W jakiej położone jest guberni, w … Więcej

Opisanie Historyczne oraz Topograficzno-statystyczne Waśniowa z 1820 roku

wpis w: Opisy miast | 0

Opisanie Historyczne oraz Topograficzno-statystyczne miasta Waśniowa w Województwie Sandomierskiem Obwodzie Opatowskim położonego, Archiwum Państwowe w Radomiu, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2909, s. 2–8. Sporządzone przez Rożniatowskiego, burmistrza tego miasta, w roku 1820. Widziałem i sprawdziłem: [podpis nieczytelny], Dozorca Miast Dnia … Więcej

Wędrówka po ziemi świętokrzyzkiej

wpis w: Prasa | 0

Źródło: „Tygodnik Illustrowany” 1882, t. 14, nr 348 – 355.   WSTĘP Trudne jest zadanie podróżnika, który znanemi ogółowi szlakami wędruje i z tej wędrówki pragnie podzielić się wrażeniami swemi z czytelnikiem − tembardziej trudne, gdy miejscowość wielokrotnie w różny … Więcej