Ignacy Wojnowski

wpis w: Ludzie | 0

Na jego temat w archiwach jest bardzo niewiele informacji. Nie wiadomo, czy przejął stanowisko burmistrza zaraz po śmierci Stanisława Fabrycego w 1862 roku. Z pewnością jednak piastował ten urząd na początku 1865 roku. 2 kwietnia tego roku został ojcem chrzestnym … Więcej

Stanisław Fabrycy

wpis w: Ludzie | 0

Wywodził się z rodziny szlacheckiej, jego rodzicami byli Franciszek i Marianna z Leszczyńskich. Kształcił się u księży pijarów w Łowiczu, a następnie wstąpił do 4. Pułku Strzelców Konnych. W trakcie służby wojskowej dostał awans na podchorążego. Po przejściu w stan … Więcej

Wojciech Jaworski

wpis w: Ludzie | 0

Nie udało się ustalić, w jakich latach sprawował urząd. Wiadomo, że pochodził z rodziny mieszczańskiej i ukończył szkołę wydziałową w Sandomierzu. W 1827 roku na ochotnika wstąpił do 7. Pułku Piechoty. Jego służba wojskowa trwała do 1831 roku. Krótko przed … Więcej

Maciej Sławęcki

wpis w: Ludzie | 0

Urodził się ok. 1794 roku w rodzinie szlacheckiej herbu Jastrzębiec. Burmistrzem Wąchocka był od 1834 roku. W 1840 roku wraz z bratem Szymonem dokonał legitymizacji swojego szlachectwa, wywodząc ród od pradziada Piotra, który w 1702 roku przekazał żonie Joannie Godziszewskiej … Więcej

Ignacy Ambroziewicz

wpis w: Ludzie | 0

Urodził się w 1793 roku na Lubelszczyźnie. Nie ustalono, kiedy objął funkcje burmistrza w Wąchocku. Z pewnością sprawował urząd w 1823 roku. Miał wówczas 30 lat i został ojcem syna Filipa. Jego ówczesną żoną była Marianna z Wojciechowskich, która zmarła … Więcej

Ignacy Rolicki

wpis w: Ludzie | 0

Z dokumentacji archiwalnej wynika, że pełnił urząd w latach 1814–1823. W 1816 roku uzyskał zgodę na rozebranie kościoła św. Ducha. Był to obiekt drewniany, w bardzo złym stanie. Materiały z rozbiórki przedstawiające wartość użytkową miały zostać użyte do budowy szkoły … Więcej

Ignacy Burzyński

wpis w: Ludzie | 0

Kolejny burmistrz, o którym niewiele wiadomo, np. w jakich latach pełnił tę funkcję. W źródłach z czasu rządów w mieście Kazimierza Popławskiego (1810) występował jako radca miasta Wąchocka, dopiero w 1813 roku jest określany mianem burmistrza. Nie udało się dociec, … Więcej

Kazimierz Pawłowski

wpis w: Ludzie | 0

Nie da się powiedzieć o nim wiele ponad to, że pełnił urząd w 1812 roku. Zważywszy że Ignacy Burzyński, kolejny burmistrz Wąchocka, występuje w źródłach od 1813 roku, można przypuszczać, iż Popławski był nim krótko – może w zastępstwie lub … Więcej

Piotr Kozłowski

wpis w: Ludzie | 0

Pełnił obowiązki burmistrza pod koniec XVIII wieku. Na jego temat w źródłach jest niewiele informacji. Jako burmistrz Wąchocka pojawia się w 1793 roku. Przypuszczalnie był włodarzem miasta również po III rozbiorze Rzeczpospolitej (1795) i zmianie administracji państwowej. Nie wiadomo, jak … Więcej

Miasteczka świętokrzyskie

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

Próżno w regionie świętokrzyskim szukać wielkich metropolii. Mianem znacznego miasta można było niegdyś określić Sandomierz czy Chęciny. Z czasem ich rolę przejęły Kielce i bardziej oddalony Radom. Wśród sporej liczby miast największą grupę stanowiły miasteczka. Ile było miast i miasteczek? … Więcej

1 2