Święty Krzyż. Zespół klasztorny /7/ Wnętrze kaplicy Oleśnickich: Figura Anioła

wpis w: Z teki Romana Mirowskiego | 0

„Jest to zjawisko nagminne w kraju, w którym (Kacper Fodyga) się urodził, a zwłaszcza na terenie jego rodzinnej doliny. Umiejętność obróbki kamienia …posiadała tam cała męska populacja” – pisze Profesor Karpowicz. Dlaczego więc Kacprowi Fodydze nie powierzono wykonania prac obejmujących … Continued

Święty Krzyż. Zespół klasztorny. /6/ Wnętrze kaplicy Oleśnickich: Polichromie kopuły

wpis w: Z teki Romana Mirowskiego | 0

Łoziński przypisuje autorstwo kaplicy chęcińskiemu mistrzowi, Kacprowi Fodydze, Komaskowi urodzonemu w Mesocco, miejscowości dziś znajdującej się na terenie Szwajcarii. To i inne dzieła tego „włosko-szwajcarskiego artysty, który w roku 1597 roku przyjechał na zaproszenie księcia Radziwiłła Sierotki, mogą pozwolić na … Continued

Święty Krzyż. Zespół klasztorny /5/ Widok od wschodu, od bramy: Dzwonnica, wschodnia fasada kościoła i Kaplica Oleśnickich

wpis w: Z teki Romana Mirowskiego | 0

Od zachodniej fasady wcześniejsza jest, wzniesiona w roku 1643 zachodnia część klasztoru, która dwoma skrzydłami obejmuje zewnętrzny dziedziniec. Także w tych samych latach powstała wczesnobarokowa kamieniarka portali i okien klasztoru. Kasata klasztoru w roku 1819, a później przekształcenie budynków klasztornych … Continued

Święty Krzyż oczami Juliana Ursyna Niemcewicza

wpis w: Miejsca | 0

Za tą górą wynosi się najszczytniejsza w Polsce, (jeżeli Karpaty wyjmiemy) i najsławniejsza w początkowych dziejach naszych Góra łysa, na której wierzchołku stoi wspaniały klasztor i kościół Benedyktynów. Góra ta otoczona zewsząd pasmami gór równie prawie wyniosłych, okrążona i okryta jest … Continued

Przygody artystów na Świętym Krzyżu i w Bodzentynie

wpis w: Ciekawostki | 0

Źródło: Franciszek Kostrzewski, Pamiętnik, Warszawa 1891, s. 50-60. Podczas pobytu mego w Kielcach u Zielińskiego [Tomasza Zielińskiego, kolekcjonera, mecenasa i naczelnika powiatu kieleckiego − przyp. red.], pewnego dnia, kilku panów, zwiedzało słynną galeryę obrazów i pamiątek. Byli to książę Kazimierz … Continued