Świętomarz

wpis w: Miejsca | 0

Świętomarz, w XV w. Szwyantha marza, wś włośc., pow. iłżecki, gm. Tarczek, par. Świętomarz. Leży o kilka wiorst na wschód od Bodzentyna, tóż przy wsi Tarczek, odl. od Iłży 36 w., posiada kościół par. murowany, dom schronienia dla 2 starców … Więcej

Wędrówka po ziemi świętokrzyzkiej

wpis w: Prasa | 0

Źródło: „Tygodnik Illustrowany” 1882, t. 14, nr 348 – 355.   WSTĘP Trudne jest zadanie podróżnika, który znanemi ogółowi szlakami wędruje i z tej wędrówki pragnie podzielić się wrażeniami swemi z czytelnikiem − tembardziej trudne, gdy miejscowość wielokrotnie w różny … Więcej