Suchedniów oczami Juliana Ursyna Niemcewicza

wpis w: Miejsca | 0

Krótkie opisanie fabryk narodowych Suchedniowskich Fabryki narodowe żelazne suchedniowskie biorą rudę do wielkich dwóch pieców parszewskiego i mostkowskiego z gór pod nazwiskiem: Granica, Jamne, Młodzawa, Laski, Dąbrów, Piekliska, Pleśniówka, Roknina, Żarnowa-Góra. W górach tych ruda znajduje się tylko gniazdziasta; niekiedy … Więcej

Suchedniów

wpis w: Miejsca | 0

Suchedniów, 1578 r. minera Suchinia, więc właściwie Suchyniów, w dykc. Echarda Sucheniów, wś i os. górnicza nad rz. Łączną, pow. kielecki, gm. i par. Suchedniów. Leży w szerokiej dolinie rz. Łączny, nad utworzonym przez nią stawem, przy drodze żel. dąbrowieckiej … Więcej

Dwór

wpis w: Zabytki | 0

Dwory i dworki pełniły ważną rolę w życiu polskiej szlachty. Stanowiły siedzibę i ostoję rodów szlacheckich, ich rodzinne gniazdo. Często zdarzało się, że dwór był w posiadaniu jednej rodziny przez 300–400 lat. Siedziby przechodziły z ojca na syna Mieszkaniec dworu … Więcej

Dwór drobnoszlachecki z Suchedniowa

wpis w: Miejsca | 0

Dwór z Suchedniowa, obecnie znajdujący się na terenie skansenu Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, to typ budownictwa dworskiego z regionu świętokrzyskiego. Jego dzieje są skąpo udokumentowane, gdyż zaginęła pierwsza część księgi hipotecznej. Za najbardziej prawdopodobną datę powstania uznaje się rok … Więcej

Poświęcenie kościoła w Suchedniowie

wpis w: Prasa | 0

„Tygodnik Ilustrowany”, 1860, t. 2, nr 54 Poświęcenie kościoła filialnego górniczego w Suchedniowie, do parafii Wzdół, w powiecie opoczyńskim, gubernii radomskiej należącego, odbytą została w dniu 17 czerwca 1860 r. przez j. w. ks. J. Juszyńskiego, biskupa dyecezyi sandomierskiej, wobec … Więcej