Górnictwo i hutnictwo w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w XIX wieku. Rozwój i upadek

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

Górnictwo i hutnictwo w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w XIX wieku. Rozwój i upadek Tradycje wydobycia i przetopu rud żelaza na obszarze między Wisłą a Pilicą sięgają kilkuset lat. W późnym średniowieczu zainteresowali się tym biskupi krakowscy, właściciele rozległych dóbr ziemskich … Więcej

Dwaj twórcy Zagłębia Staropolskiego: Stanisław Staszic i Ksawery Drucki-Lubecki

wpis w: Ludzie | 0

W dziejach gospodarczych Polski Zagłębie Staropolskie zajmuje miejsce szczególne. Jest najstarszym w Polsce okręgiem przemysłowym, działającym już w okresie przedrozbiorowym. W pierwszej połowie XIX wieku podjęto próbę przekształcenia zagłębia w nowoczesny okręg przemysłowy. Starły się wówczas dwie wizje tej modernizacji. … Więcej

Pierwsza uczelnia techniczna

wpis w: Miejsca | 0

W 1816 roku dzięki staraniom Stanisława Staszica powstała w Kielcach pierwsza polska wyższa uczelnia o profilu technicznym i przyrodniczym – Szkoła Górnicza, zwana Akademią Górniczą lub Szkołą Akademiczno-Górniczą. Jej historia doczekała się wielu opracowań, mimo to nadal są w niej … Więcej