Nietulisko

wpis w: Miejsca | 0

Nietulisko, w dok, Nyetoliczsko, dziś N. Duże, N. Małe, N. Nowe i N. Fabryczne, dwie wsie i os. fabr. nad rz. Kamienną, przy ujściu Świśliny do Kamienny, pow, opatowski, gm. i par. Kunów. Odl. 25 w. od Opatowa a 2 … Więcej

Wędrówka po ziemi świętokrzyzkiej

wpis w: Prasa | 0

Źródło: „Tygodnik Illustrowany” 1882, t. 14, nr 348 – 355.   WSTĘP Trudne jest zadanie podróżnika, który znanemi ogółowi szlakami wędruje i z tej wędrówki pragnie podzielić się wrażeniami swemi z czytelnikiem − tembardziej trudne, gdy miejscowość wielokrotnie w różny … Więcej