Manifestacje religijno-patriotyczne 1861 roku w miastach guberni radomskiej

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

    Wraz z klęską Rosji w wojnie krymskiej i objęciem tronu przez cara Aleksandra II nad Newą zaczęto dyskutować o reformach. Społeczeństwo Królestwa Polskiego z uwagą ob­serwowało zmiany w Petersburgu, spodziewano się bowiem, że nowy władca złagodzi kurs antypolski. … Więcej

Święty Krzyż

wpis w: Miejsca | 0

Kamienny posąg w klęczącej postawie, na którym przy pewnej dozie wyobraźni z trudnością niejaką sarmackie wąsy i delią rozpoznać można, widnieje przy drodze u stóp góry. Wieść niesie, iż to pątnik skamieniały, który się co sto lat o jeden cal … Więcej

Święty Krzyż

wpis w: Miejsca | 0

Źródło: Aleksander Janowski, Wycieczki po kraju, wydanie 2, cz. 1, Warszawa 1902, s.73−83. Niedostępność tych miejsc tłumiła iskierki światła chrystjanizmu. Już w niezbyt odległym Krakowie lub Sandomierzu czyniła kultura znaczne postępy, gdy tu wszysko jeszcze szumiało dzikością. W tych to … Więcej

Pożar klasztoru świętokrzyskiego

wpis w: Prasa | 0

Z Warszawy dnia 12 listopada. O naydawnieyszym w Polszcze Klasztorze Świętokrzyskim, od Naypierwszego Polskiego Króla Bolesława Chrobrego w Roku ieszcze 1005 na Łysey-Górze założonym, y Kapłanami Zakonu S. Benedykta aż z Kassynu dla nawrócenia do Wiary S. Polaków sprowadzonemi podówczas … Więcej

Z wycieczki w góry świętokrzyskie

wpis w: Prasa | 0

Źródło: Z wycieczki w góry świętokrzyskie [w:] „Tygodnik Ilustrowany”, 10, 1887, nr 246, 247, 248, 249 Pierwszych dni lipca przyszła do skutku od dawna projektowana wycieczka gromadki lutnistów warszawskich w góry świetokrzyzkie. Z niemałym trudem udało mi się zgromadzić członków … Więcej