Jakub Kuczyński

wpis w: Ludzie | 0

Był ostatnim burmistrzem Kunowa przed wybuchem powstania styczniowego. W pamięci mieszkańców miasteczka zapisał się, jako człowiek przedsiębiorczy i aktywny. Podjął się wykonania planów melioracji Kunowa, jak również opracowania nowego planu miasta, według którego budowano by nowe budynki. Za jego rządów … Więcej

Grzegorz Kaznowski

wpis w: Ludzie | 0

Pełnił funkcję burmistrza Kunowa w latach 40. XIX wieku. Za jego urzędowania kasa miejska ciągle zalegała z wypłatami i przesyłaniem druków urzędowych do wydziału administracji w Radomiu. Jego dziełem był „Opis statystyczny miasta Kunowa” sporządzony w maju 1860 roku. Pod … Więcej

Michał Fioczyński

wpis w: Ludzie | 0

Michał Fioczyński był burmistrzem Kunowa w latach 30. XIX wieku. W okresie powstania listopadowego, 2 grudnia 1830 roku, ustanowił w miasteczku straż bezpieczeństwa. Straż odbywała nocne patrole po miasteczku i pełniła warty przy rogatkach miejskich. Do organizacji należało 146 kunowian. … Więcej

Władysław Czerwiński

wpis w: Ludzie | 0

Jako burmistrz urzędował w Kunowie do końca lat 20. XIX wieku. W historii miasta zapisał się, jako człowiek, który przyczynił się do rozwoju kamieniarstwa. Korzystając z koniunktury na kamień, zakupił kilka kopalni. W 1828 roku, chcąc odbudować znaczenie handlowe Kunowa, … Więcej

Miasteczka świętokrzyskie

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

Próżno w regionie świętokrzyskim szukać wielkich metropolii. Mianem znacznego miasta można było niegdyś określić Sandomierz czy Chęciny. Z czasem ich rolę przejęły Kielce i bardziej oddalony Radom. Wśród sporej liczby miast największą grupę stanowiły miasteczka. Ile było miast i miasteczek? … Więcej

Manifestacje religijno-patriotyczne 1861 roku w miastach guberni radomskiej

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

    Wraz z klęską Rosji w wojnie krymskiej i objęciem tronu przez cara Aleksandra II nad Newą zaczęto dyskutować o reformach. Społeczeństwo Królestwa Polskiego z uwagą ob­serwowało zmiany w Petersburgu, spodziewano się bowiem, że nowy władca złagodzi kurs antypolski. … Więcej

Kunów (Cunovia) nad Kamionną

wpis w: Miejsca | 0

Źródło: Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, Warszawa 1842, t. 2 cz. 1, Warszawa 1844, s. 314-316. Majętność ta należąca do biskupstwa krak., zniszczoną została przez Tatarów 1241 r., a następnie spalił ją z przyległościami 1244 r. Konrad … Więcej

Kunów

wpis w: Miejsca | 0

Kunów os. miejska, dawniej mko, nad rz. Kamienną, pow. opatowski, gm. i par. Kunów; odl. 25 w. od Opatowa, 7 w. od Ostrowca, 63 w: od Radomia i 161 w. od Warszawy. Leży w nizinie doliny rz. Kamiennej, przy drodze … Więcej

1 2