Kommissya Górnictwa urządzaiąca

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

  „Gazeta Krakowska”, 31 lipca 1814, nr 61 Kommissya Górnictwa urządzaiąca. Uwiadomia ninieyszem chcących zakładać Kopalnie i Fabryki Górnicze, iż przez Uchwałę Rady Naywyższey Tymczasowey Xięstwa Warszawskiego z dnia 9 Lipca r.b. upoważnioną będąc do wydawania pozwoleń czyli Lenności kopalnych, … Więcej

Wizyta ministra skarbu Jana Węgleńskiego w fabrykach i kopalniach w powiecie radomskim

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

  Dodatek do „Gazety Krakowskiej”, 17 października 1810, nr 83 Z Miedzianej Góry d. 10 października. JW. Węgleński, Minister Skarbu, iadąc z Radomia w towarzystwie JW. Prefekta Małachowskiego, który także zwiedzał Powiaty swego Departamentu, przedsięwziął swą podróż przez mieysca, w … Więcej

Administracja Górnicza

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

  Dodatek do „Gazety Krakowskiej”, 31 grudnia 1809, nr 105 Urząd Administracyjny Powiatu Krakowskiego z mocy wyroku Wysokiego Rządu Centralnego de praes: 15 listop: r.b. nro 449 praesid. podaje do publicznej wiadomości wszystkim Urzędnikom Górniczym i mieszkańcom tego kraju, iż … Więcej