Dębno

wpis w: Miejsca | 0

Dębno, wś i folw. rząd., pow. opatowski, gm. Słupia nowa, par. Dębno. Leży u stóp pasma Łysogór Świętokrzyskich, miedzy Bodzentynem a Słupią Nową. Posiada kościół par. drewniany z XVIII w., szkołę początkową. R. 1827 było tu 24 dm. i 181 … Więcej

Dębno

wpis w: Miejsca, Źródła archiwalne | 0

Źródło: Aleksander Janowski, Wycieczki po kraju, wydanie 2, cz. 1, Warszawa 1902, 88-89. Obfitość drzewa z puszcz łysogórskich spowodowała, że nawet po miasteczkach tutejszych stanowi ono jedyny materjał budowlany. A w budownictwie tem zaznacza się już wyraźnie pewien duch podgórza, … Więcej

Wędrówka po ziemi świętokrzyzkiej

wpis w: Prasa | 0

Źródło: „Tygodnik Illustrowany” 1882, t. 14, nr 348 – 355.   WSTĘP Trudne jest zadanie podróżnika, który znanemi ogółowi szlakami wędruje i z tej wędrówki pragnie podzielić się wrażeniami swemi z czytelnikiem − tembardziej trudne, gdy miejscowość wielokrotnie w różny … Więcej