Chybice

wpis w: Miejsca | 0

Chybice, wś nad rz. Pokrzywianką, pow. iłżecki, gm. i par. Chybice. Posiada kościół paraf, murowany z kamienia, założony w r. 1362 przez dwóch kanoników krakowskich, poświęcony przez biskupa Bodzantę Jankowskiego, odnawiany w 1617 r. i w 1841 r. Ma też … Więcej

Wędrówka po ziemi świętokrzyzkiej

wpis w: Prasa | 0

Źródło: „Tygodnik Illustrowany” 1882, t. 14, nr 348 – 355.   WSTĘP Trudne jest zadanie podróżnika, który znanemi ogółowi szlakami wędruje i z tej wędrówki pragnie podzielić się wrażeniami swemi z czytelnikiem − tembardziej trudne, gdy miejscowość wielokrotnie w różny … Więcej