Święty Krzyż. Zespół klasztorny. /6/ Wnętrze kaplicy Oleśnickich: Polichromie kopuły

wpis w: Z teki Romana Mirowskiego | 0

Łoziński przypisuje autorstwo kaplicy chęcińskiemu mistrzowi, Kacprowi Fodydze, Komaskowi urodzonemu w Mesocco, miejscowości dziś znajdującej się na terenie Szwajcarii. To i inne dzieła tego „włosko-szwajcarskiego artysty, który w roku 1597 roku przyjechał na zaproszenie księcia Radziwiłła Sierotki, mogą pozwolić na … Continued

Miasteczka świętokrzyskie

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

Próżno w regionie świętokrzyskim szukać wielkich metropolii. Mianem znacznego miasta można było niegdyś określić Sandomierz czy Chęciny. Z czasem ich rolę przejęły Kielce i bardziej oddalony Radom. Wśród sporej liczby miast największą grupę stanowiły miasteczka. Ile było miast i miasteczek? … Continued

Manifestacje religijno-patriotyczne 1861 roku w miastach guberni radomskiej

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

    Wraz z klęską Rosji w wojnie krymskiej i objęciem tronu przez cara Aleksandra II nad Newą zaczęto dyskutować o reformach. Społeczeństwo Królestwa Polskiego z uwagą ob­serwowało zmiany w Petersburgu, spodziewano się bowiem, że nowy władca złagodzi kurs antypolski. … Continued