Szpital świętego Ducha w Bodzentynie

wpis w: Miejsca | 0

Szpital świętego Ducha w Bodzentynie został erygowany w 1475 roku przez biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego, jednak fundatorami tej dobroczynnej instytucji byli miejscowi mieszczanie i rada miejska, dając wyraz swojej pobożności i miłosierdzia. Mieszczańską fundację wsparli biskupi krakowscy. W 1864 roku … Więcej

Szkoła z Bodzentyna

wpis w: Miejsca | 0

Bodzentyńska szkoła parafialna została powołana do życia zapewne razem z parafią w drugiej połowie XIV stulecia. Niewiele jednak można powiedzieć o jej funkcjonowaniu w średniowiecza i epoce nowożytnej. Pierwszą wzmiankę o jej istnieniu można odnaleźć w przywileju biskupa Wojciecha Jastrzębca z 1420 roku. Jest w nim mowa o „szkolnych”, … Więcej

Antoni Gajerski (1825 – 1898)

wpis w: Ludzie | 0

Urodził się w 1825 roku w Jędrzejowie, był synem Łukasza i Tekli Kołkówny. Ojciec Antoniego prowadził warsztat szewski, który przejął od niego jego brat Franciszek; z kolei jego syn Jan Gajerski (1839 – 1913) był urzędnikiem magistratów Jędrzejowa, Pińczowa i … Więcej

Teodor Bacciarelli (1802 – 1884)

wpis w: Ludzie | 0

Urodził się 16 kwietnia 1802 roku w Osieku pod Łowiczem, był synem Franciszka i Gertrudy z domu Asłanowicz oraz wnukiem słynnego malarza Marcello Bacciarellego. Legitymowany w Heroldii Królestwa Polskiego 3 listopada 1838 (nr 40013). W 1819 roku ukończył pięcioklasową szkołę … Więcej

Antoni Zieliński

wpis w: Ludzie | 0

Burmistrz Żarnowa (1829–1834), od września 1840 do 1842 roku burmistrz Bodzentyna, później Szydłowca (1843–1846). Podobnie jak poprzednik bezskutecznie starał się wybudować nową siedzibę władz miejskich, w 1841 roku udało mu się natomiast rozpocząć budowę szlachtuza (rzeźni miejskiej). Bardzo energiczny, w … Więcej

Marcin Skrętowski

wpis w: Ludzie | 0

W służbie administracyjnej od 1824 roku, początkowo pełnił obowiązki ekspedytora handlu w Sandomierzu, później był burmistrzem Drzewicy (1825 – 1833). Na tym stanowisku wykazał się sumiennością i w 1833 w nagrodę za zasługi i gorliwie pełnione obowiązki został przeniesiony na … Więcej

Józef Milicer (ok. 1780 – ?)

wpis w: Ludzie | 0

Syn Karla von Militzera, burmistrz Bodzentyna w latach 1825-1833. Za jego rządów rozebrano zrujnowany ratusz oraz naprawiono bruk na głównych ulicach. Dbając o czystość wody w stawach na rzece Psarce, Milicer zlikwidował nielegalne garbarnie, m.in. Lejbusia Szulemowicza. Żonaty z Karoliną … Więcej

1 2 3