BODZENTYN – Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława – widok od str. płd.

wpis w: Z teki Romana Mirowskiego | 0

Miasto, siedziba gminy w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. …Niszczone licznymi pożarami… Położone na trakcie Kielce-Iłża, rozciągnięte równoleżnikowo na cyplu wzgórza… Zamek na skraju zachodnim, między nim a rynkiem głównym kościół parafialny… – czytamy w Katalogu Zabytków. Wydany na przełomie XIX … Continued

Szpital świętego Ducha w Bodzentynie

wpis w: Miejsca | 0

Szpital świętego Ducha w Bodzentynie został erygowany w 1475 roku przez biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego, jednak fundatorami tej dobroczynnej instytucji byli miejscowi mieszczanie i rada miejska, dając wyraz swojej pobożności i miłosierdzia. Mieszczańską fundację wsparli biskupi krakowscy. W 1864 roku … Continued

Szkoła z Bodzentyna

wpis w: Miejsca | 0

Bodzentyńska szkoła parafialna została powołana do życia zapewne razem z parafią w drugiej połowie XIV stulecia. Niewiele jednak można powiedzieć o jej funkcjonowaniu w średniowiecza i epoce nowożytnej. Pierwszą wzmiankę o jej istnieniu można odnaleźć w przywileju biskupa Wojciecha Jastrzębca z 1420 roku. Jest w nim mowa o „szkolnych”, … Continued