Jan Bogumił Zschernig

wpis w: Ludzie | 0

Jan Bogumił Zschernig (ok. 1757−1823), budowniczy. Prawdopodobnie pochodzenia niemieckiego. Ojciec Jana Andrzeja, zapewne członek loży masońskiej, nobilitowany w 1790 roku. Budowniczy w administracji Księstwa Warszawskiego od roku 1811, od roku 1817 do śmierci budowniczy województwa krakowskiego. Autor pomiaru klasztoru bożogrobców … Więcej

Antoni Zeitheim

wpis w: Ludzie | 0

Antoni Zeitheim (Caythain, Cejthejm, ok. 1784−1842), geometra, budowniczy. Syn Floriana, urzędnika celnego z Galicji i Joanny z domu Poświk. Zatrudniony w administracji klucza kieleckiego co najmniej od 1811 roku. Następnie na stanowisku geometry w dobrach Głównej Dyrekcji Górniczej, co najmniej … Więcej

Stanisław Wysocki

wpis w: Ludzie | 0

Stanisław Wysocki (1805−1868), inżynier. Urodził się w Busku, był synem nauczyciela szkoły w Pińczowie. Szkołę średnią ukończył w Krakowie, następnie praktykował przy budowach wodnych m.in. przy regulacji Nidy i Kamiennej. Studiował w Instytucie Inżynierii Cywilnej, a następnie w Szkole Przygotowawczej … Więcej

Alfons Welke

wpis w: Ludzie | 0

Alfons Welke (1827−1911), architekt, przedsiębiorca. Wyznania ewanagelicko-augsburskiego, pochodzenia szlacheckiego. Syn Jakuba, komisarza sekcji fabrycznej Komisji Województwa Kaliskiego. W 1844 ukończył szkołę średnią w Warszawie, a w 1847 Szkołę Sztuk Pięknych. Po egzaminach w 1854 roku otrzymał prawo prowadzenia prac budowlanych … Więcej

Johann Erenhold Ullmann

wpis w: Ludzie | 0

Johann Erenhold Ullmann (?−1834), dyrektor Głównej Dyrekcji Górniczej i Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Pochodził z Saksonii, jeden z organizatorów i strategów rozwoju polskiego górnictwa i hutnictwa, współpracownik Stanisława Staszica. Absolwent Akademii Górniczej we Freibergu, w Polsce prawdopodobnie od 1810 roku. … Więcej

Johann Friedrich Ueberseher

wpis w: Ludzie | 0

Johann Friedrich Ueberseher (Ueberscher, Iberszer, ?), naczelny leśniczy górnictwa. Niemiecki specjalista, od 1818 radca Głównej Dyrekcji Górniczej w Kielcach i wykładowca leśnictwa w Szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach. W latach 1820−1822 nadleśny generalny Dyrekcji Górniczej w Kielcach. Członek komitetu „upiększenia miasta … Więcej

Levi Selig Sunderland

wpis w: Ludzie | 0

Levi Selig Sunderland (?−1869), przemysłowiec brytyjski żydowskiego pochodzenia. W 1809 roku mieszkał w Londynie, a w latach 1814−1817 w mieście Sunderland, od którego w 1822 roku przyjął nazwisko. Sunderland był ośrodkiem handlowym, a w pobliżu znajdowały się fabryki fajansu, którym … Więcej

Jan Strahler

wpis w: Ludzie | 0

Jan Strahler (?), niemiecki specjalista hutniczy. Pochodził ze Śląska, studiował w Szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach. W 1826 roku pracował na stanowisku zawiadowcy budowli Dozorstwa Miedzianogórskiego. W latach 1828−1830 kierował budową zakładów nad Bobrzą, następnie w Sielpi. Po roku 1830 budowniczy … Więcej

Józef Skalski

wpis w: Ludzie | 0

Józef Skalski (1797−? ), inżynier górniczy. Być może pochodził z Krakowa, gdzie pobierał nauki początkowe. Prawdopodobnie w 1816 przeprowadził się do Kielc, gdzie w 1817 został urzędnikiem kancelaryjnym Głównej Dyrekcji Górniczej. Studiował w Szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach, którą ukończył w … Więcej

Heinrich Georg Schumann

wpis w: Ludzie | 0

Heinrich Georg Schumann (ok.1785 − przed 1855), niemiecki budowniczy i „majster machin”. W Królestwie Polskim co najmniej od 1817, został wtedy mianowany budowniczym Dozorstwa w Białogonie. W 1818 sporządził projekt przebudowy piętra i południowego skrzydła pałacu biskupów krakowskich w Kielcach. … Więcej

1 2 3 4 5