Święty Krzyż. Zespół klasztorny. /6/ Wnętrze kaplicy Oleśnickich: Polichromie kopuły

wpis w: Z teki Romana Mirowskiego | 0

Łoziński przypisuje autorstwo kaplicy chęcińskiemu mistrzowi, Kacprowi Fodydze, Komaskowi urodzonemu w Mesocco, miejscowości dziś znajdującej się na terenie Szwajcarii. To i inne dzieła tego „włosko-szwajcarskiego artysty, który w roku 1597 roku przyjechał na zaproszenie księcia Radziwiłła Sierotki, mogą pozwolić na nazwanie go artystą polskim, a nawet świętokrzyskim, uwzględniając kwestię usytuowania jego dokonań, rozmieszczonych na terenie dawnej Kielecczyzny, dziś po nowym podziale administracyjnym, będącej województwem świętokrzyskim.

Fodyga początkowo pracował w Nieświeżu, potem w Łowiczu, w Pilicy, ale w końcu osiadł w Chęcinach. Tutaj wybudował przy parafialnym kościele kaplicę, będącą w jakimś sensie kwintesencją jego artystycznych poglądów odnośnie problematyki kaplic grobowych. Profesor Mariusz Karpowicz pisze: „Wszystkie one nakryte są żebrowanymi kopułami, a owe parasolowate żebrowanie, występuje na terenie Rzeczypospolitej wyłącznie w tej Właśnie grupie. Dalej – wszystkie są beztamburowe i mają identyczne zasady konstrukcyjne. Wydaje się naturalne, iż Oleśniccy zamierzając wznieść „swoją” kaplicę, zwrócili się właśnie do Kacpra Fodygi. W większości wybudowanych przez siebie kaplic Fodyga nie tylko występował w roli muratora-architekta. Profesor Karpowicz pisze: „…był architektem i rzeźbiarzem jednocześnie”.