Bodzentyn

Bodzentyn prawa miejskie posiadał w latach 1355-1870 i ponownie od 1994. Był własnością biskupów krakowskich, których…

Dębno

W Dębnie do niedawna znajdował się drewniany wiatrak kozłowy z 1880 r. Aktualnie można go oglądać w…

Góra Witosławska

Na południowo-wschodnim zboczu znajduje się drewniana kaplica pw. Zesłania Ducha Świętego z XVIII wieku, wybudowana…

Nowa Słupia

W połowie XV wieku z inicjatywy benedyktynów świętokrzyskich powstał tu kościół drewniany pod wezwaniem Św.…

Samsonów

Miejsce to znane jest dzięki zainicjowanej przez Stanisława Staszica w latach 1818-23 hucie. Nazwa zakładu…

Święta Katarzyna

Miejscowość znajdująca się u podnóża najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich. Znajduje się w niej m.in.: zespół…

Święty Krzyż

To najstarsze sanktuarium na ziemiach polskich. Jest to bazylika mniejsza pw. Trójcy Świętej i sanktuarium…

Tarczek

To tutaj podczas powstania styczniowego w wyniku walk poległo 9 powstańców. Ks. Sebastian Zborowski (ówczesny proboszcz) zapisał: „… w…

Wąchock

To przede wszystkim miejsce, w którym znajduje się jeden z najważniejszych zespołów kościelno-klasztornych cystersów z XII…