Bodzentyn

Bodzentyn prawa miejskie posiadał w latach 1355-1870 i ponownie od 1994. Był własnością biskupów krakowskich, których…

Klimontów

Ta mała miejscowość ma bardzo cenne zabytki:  wzniesiony w roku 1613 klasztor dominikanów oraz kolegiatę fundacji Jerzego…

Krzyżtopór

Monumentalne założenie pałacowe ufundowane w latach 1627–1644 przez Krzysztofa Ossolińskiego, nigdy nie zostało ukończone. Obecnie ma…

Miechów

Znakiem rozpoznawczym miasta jest monumentalny kościół wraz wieżą zwieńczoną hełmem w postaci kuli, która symbolizuje ziemię.…

Opatów

To jedna z piękniejszych miejscowości regionu, w której znajduje się wiele zabytków. Z pewnością najbardziej…

Samsonów

Miejsce to znane jest dzięki zainicjowanej przez Stanisława Staszica w latach 1818-23 hucie. Nazwa zakładu…

Sandomierz

Trudno jest wymienić wszystkie najważniejsze zabytki tego miasta. Jest to zarówno sam zespół urbanistyczno-architektoniczny i krajobrazowy powstający…

Święta Katarzyna

Miejscowość znajdująca się u podnóża najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich. Znajduje się w niej m.in.: założony…

Świętomarz

W wieku XV –  „Szwyantha marza”. Według kroniki Długosza była to osada pośród lasów należących do biskupstwa…

Święty Krzyż

To najstarsze sanktuarium na ziemiach polskich. Jest to bazylika mniejsza pw. Trójcy Świętej i sanktuarium…

Szydłów

Znany przede wszystkim dzięki średniowiecznemu zespołowi miejskiemu, kościołowi pw. Świętego Władysława z XIV w., a także zamkowi królewskiemu…

Szydłowiec

Najważniejszymi zabytkami są: zamek – wybudowany w przez Stanisława Szydłowieckiego w latach 1470-1480 na miejscu dawnego…

Tokarnia

Tokarnia to przede wszystkim Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny, które  powołano w 1976 roku,…

Wąchock

To przede wszystkim miejsce, w którym znajduje się jeden z najważniejszych zespołów kościelno-klasztornych cystersów z XII…