ŚWIĘTA KATARZYNA – Kapliczka ośmioboczna

wpis w: Z teki Romana Mirowskiego | 0

Wieś, której patronuje Święta Katarzyna leży w gminie Bodzentyn, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. Położona jest u stóp góry Łysicy. Nad wsią dominuje wysoka wieża kościelna, jedyny wertykalny akcent klasztornego zespołu. Zespół klasztoru jest oczywiście największym, najbardziej znanym, ale nie jedynym zabytkiem tej miejscowości. Słynne są także tutejsze kaplice i kapliczki. Dostrzegł je, docenił i oczywiście opisał w swych publikacjach ksiądz Wiśniewski. Oddaję zatem głos księdzu Janowi: „Z Bodzentyna jedzie się bitą drogą do klasztoru św. Katarzyny. Po drodze spotykamy murowaną kapliczkę z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej… Tuż za murami klasztoru, przy drodze do Kielc za wysokim pomnikiem z wizerunkiem Matki Boskiej znajduje się sadzawka, za którą jest cmentarz, a na nim kapliczka. Spoczywa w niej ciało wielkiego dobrodzieja klasztoru i kapelanii… O kilkadziesiąt kroków od klasztoru, w lesie, na stoku góry, znajduje się wodozbiór wyłożony kamieniem, zwany źródłem św. Franciszka. Opodal stoi drewniana kapliczka. Źródło to dostarcza wodę klasztorowi…”

A teraz nieco szerszy ich opis, przy zachowaniu tej samej co u księdza Jana kolejności. Pierwsza z nich mogłaby z powodzeniem pretendować do miana kaplicy, miała bowiem wewnątrz ołtarz i na tyle wolnej przestrzeni by można w niej było odprawić mszę. Użyłem w stosunku do niej czasu przeszłego gdyż ostatnio została zburzona, a po drugiej stronie drogi, przy której stała, wybudowano nową, zachowując wprawdzie jej dawny kształt i wymiary, ale bezpowrotnie gubiąc jej dawny „klimat” estetyczny. Zamiarem było chyba głównie poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego co samo w sobie jest cenne, ale… jak się często mówi: „miało być dobrze a wyszło jak zawsze…”

Kapliczka, czy raczej kaplica pochodziła z XVII stulecia, miała plan ośmioboku, nakrywał ją namiotowy dach pobity gontem, z wieloboczną wieżyczką na sygnaturkę na szczycie. Trochę uszkodzoną, ale absolutnie autentyczną…