Ignacy Rolicki

wpis w: Ludzie | 0

Z dokumentacji archiwalnej wynika, że pełnił urząd w latach 1814–1823. W 1816 roku uzyskał zgodę na rozebranie kościoła św. Ducha. Był to obiekt drewniany, w bardzo złym stanie. Materiały z rozbiórki przedstawiające wartość użytkową miały zostać użyte do budowy szkoły elementarnej w Wąchocku. Po oględzinach zdecydowano, że drewno było zbyt spróchniałe, aby można było z niego postawić budynek. Podjęto zatem starania, aby szkoła mieściła się w budynku murowanym. Burmistrz Rolicki wchodził również w skład Dozoru Szkolnego.

Jednym z ważniejszych śladów jego działalności jest „Opisanie historyczne oraz topograficzno-statystyczne miasta narodowego Wąchocka w Województwie Sandomierskiem, Obwodzie Opatowskim położonego”, opatrzone datą 8 czerwca 1820 roku. Rolicki pisał w nim, że sposobem na polepszenie sytuacji materialnej mieszkańców może być założenie warsztatów rękodzielniczych lub fabryki. Jako miejsce inwestycji wskazał gmachy poklasztorne, które stały puste. Najprawdopodobniej apel Rolickiego pozostał bez odpowiedzi wśród zwierzchników burmistrza z guberni radomskiej.