Rewizja zabudowań Nowej Słupi z 1825 roku

wpis w: Źródła archiwalne | 0

Dnia 12 lipca 1825 r Do komisji województwa

Na reskrypt z dnia 12 marca Sandomierskiego

Br 11746 z wydziału i szkoły Urząd Municypalny

administracyjnej względem dopełnienia rewizji budowli w mieście Miasta Słupi Nowej upadających i do rozebrania kwalifikujących się odpowiada z przedstawieniem.

Pragnąc najusilniej dopełnić polecenie komisji wojewódzkiej obok zacytowane postanowienie J.O: Księcia Namiestnika Królewskiego z dnia 27 maja 1817 roku oparte i uzupełnić rewizję wszelkich budowli upadających i niebezpieczeństwem zwalenia się grożących, w duchu wyżej nadmienionego postanowienia w dzienniku wojewódzkim z roku 1817 w nr. 31 na stronie 148 umieszczonego, usiłował zawezwać znawców przysięgłych i wiary godnych tu mieszkających, a mianowicie Pawła Suziewicza, cieślę i Stanisława Kasprowskiego malarza, gdy zaś ci przed dojściem obok zacytowanego reskryptu komisji wojewódzkiej w obwody jako majstrowie na robotę wyszli, dotąd do miasta nie powrócili i nie można wiedzieć gdzie by się teraz znajdowali, a innych tu wcale nie ma, przeto rewizja opisanych wyżej budowli protokolarnie dopełniona być nie mogła, jedynie tylko urząd municypalny w komplecie zebrany czuwający na upadające budowle, zlustrował w całym mieście Słupi Nowej wszelkie budowle, i niezabudowane place i znalazł:

1. Pod nr 31 w rynku przy domu narożnym tylne zabudowanie spustoszałe niebezpieczeństwem grożące i do rozebrania kwalifikujące się, własność Benedykta Gawrońskiego.

2. Po pod nr 57 w ulicy Opatowskiego od frontu na domie drewnianym dach zupełnie zdezelowany i zwaleniem się zagrażający. Franciszki Sznatkiewiczowej własny pod nr 70 dom drewniany słomą kryty niezamieszkały, zupełnie spróchniały. Emeryka Dyrzenskiego własny do rozwalenia kwalifikujący się.

Pod nr 74 w rynku dom narożny drewniany ratuszu zwany do funduszu religijnego dóbr suprymowanych należący, cały zupełnie przez dawność spróchniały i dach zgniły zagraża niebezpieczeństwem zwalenia się na ulicę, w którym odbywa się szynk trunków.

Niezabudowane place zaś w rynku są:

5. plac Andrzeja Kłosawskiego

6. plac Ignacego Kornatowskiego

7. plac Benedykta Gawrońskiego

8. plac Benedykta Słupskiego

9. plac Alojzego Mierzejewskiego

10. plac Michała Mierzejewskiego

11. plac Jana Długosza

12. plac Marcina Bradnickiego

13. plac Marianny Jackowiczowej

14. plac Stanisława [nazwisko nieczytelne]

15. plac Antoniego Ostrawskiego

Niezabudowane place w ulicach

16. Jędrzeja Szyrynka

17. Marcina Nawińskiego

Tak dla wyrestaurowania opisanych wyżej spustoszałych budowli miejskich, jako też zabudowania pustych placów […] pogorze liczne w roku 1814 wydarzony przed zaprowadzeniem towarzystwa ogniowego pozostałych. W skutek przepisów policji budowniczej dla miasta raczy Komisja Wojewódzka upoważnić W. Budowniczego obwodowego do zrobienia potrzebnych […] restauracyjnych – oczekując w przedmiocie tym […] uszanowanie łączy.

Piotr Gapowicz

Wojciech Packiewicz

Nowa Słupia

 

Źródło: Archiwum Państwowe w Radomiu, Rząd Gubernialny Radomski sygn. 2813 syg., s. 1-4