O projekcie

Projekt realizowany przez osoby skupione wokół „Fundacji Świętokrzyskiej Góry Historii” wespół z samorządem Miasta i Gminy Bodzentyn z okazji 150 lecia wybuchu Powstania styczniowego. Zakładał on pokazanie jak niezwykłą rolę w dziejach Bodzentyna – małego, świętokrzyskiego miasteczka odegrała insurekcja 1863 roku. W okresie przedpowstańczym to małe miasto zamieszkałe przez zaledwie 1300 mieszkańców było silnym ośrodkiem konspiracji. Prężna organizacja spiskowa prowadziła agitację religijno-patriotyczną. Przewodzili tym działaniom prócz powstańczego naczelnika miasta Karola Bogdańskiego, dwaj miejscowi wikariusze – Antoni Omiński i Izydor Ciągliński. Wygłaszali oni płomienne kazania patriotyczne, organizowali nabożeństwa w intencji ojczyzny i uroczystości żałobne. Wznieśli także krzyż za „Poległych w Warszawie w 1861 i 1862 roku”. Podczas nocy styczniowej w Bodzentynie dokonano napadu na miejscowy rosyjski garnizon. W ataku wzięło udział około 100 miejscowych mężczyzn, wiedzionych przez tutejszych księży. Także w dalszej części powstania miasto i jego ludność odegrała dużą rolę w insurekcyjnych zmaganiach. Po wydarzeniach 1861-1864 roku pozostało szereg dokumentów historycznych.

W projekcie zrealizowano szereg działań takich jak:  inscenizację jednoaktowej sztuki teatralnej Władysława Anczyca, pt. „Trzech Moskali. Opowiadanie Walentego Kurka kosyniera spod Bodzentyna”, wydanej po raz pierwszy w Krakowie w 1863 roku, a także opracowanie i wydanie kazań  patriotycznych z okresu przedpowstańczego i materiałów archiwalnych odkrytych w Archiwum Parafialnym w Bodzentynie, recytacji kazań patriotycznych z okresu przedpowstańczego, połączonych z koncertem pieśni patriotycznych, a także liczne aktywności edukacyjne, takie jak scenariusze zajęć, materiały edukacyjne, strona internetowa, czy warsztaty.

Więcej na temat projektu zobacz: http://powstanie1863.bodzentyn.pl/ 

Pokaż więcej

Nasze projekty

  • Łysogóry 200 lat temu

 

Galeria


Inscenizacje walk powstańczych z 1863 roku


Inscenizacje walk powstańczych z 1863 roku


Inscenizacje walk powstańczych z 1863 roku


Inscenizacje walk powstańczych z 1863 roku


Inscenizacje walk powstańczych z 1863 roku


Inscenizacje walk powstańczych z 1863 roku


Inscenizacje walk powstańczych z 1863 roku


Inscenizacje walk powstańczych z 1863 roku


Inscenizacje walk powstańczych z 1863 roku


Inscenizacje walk powstańczych z 1863 roku


Inscenizacje walk powstańczych z 1863 roku


Inscenizacje walk powstańczych z 1863 roku


Inscenizacje walk powstańczych z 1863 roku


Inscenizacje walk powstańczych z 1863 roku


Inscenizacje walk powstańczych z 1863 roku


Inscenizacje walk powstańczych z 1863 roku

 

Materiały do pobrania

Wydawnictwa

Kazania patriotyczne

Bodzentyn 1863 – materiały edukacyjne

Opowiadania i kolorowanki

Kolorowanki dla najmłodszych

Materiały edukacyjne

Źródła i materiały

Bodzentyn przed powstaniem

Manifestacje

Programy czerwonych i białych

Stosunek ludności do powstania

Zakres walk powstańczych

Pamięć o powstaniu

Trzech Moskali

Scenariusze lekcji

Polacy i Rosjanie

Sąd Stefana Żeromskiego

Aleksander Wielkopolski

Programy czerwonych i białych – porównanie

Co Ty wiesz o powstaniu?

W poszukiwaniu powstańczych śladów

Czy było warto?

Powstanie na plakacie

Praca ze źródłami

Pamiętnik Czachowczyka

O Autorze

Rozdziały 1-2

Rozdział 3

Rozdziały 3bis-4

Rozdziały 5-6

Rozdziały 7-9

Rozdziały 10-14

Rozdziały 15-17

Rozdziały 18-19

Rozdziały 20-21

 

Artykuły

Manifestacje religijno-patriotyczne 1861 roku w miastach guberni radomskiej

 

 

Wraz z klęską Rosji w wojnie krymskiej i objęciem tronu przez cara Aleksandra II nad Newą zaczęto dyskutować o reformach …
Read More

Administracja kościelna w regionie świętokrzyskim w czasach zaborów

Pasmo łysogórskie z terenami na południe i wschód od niego wraz z utworzeniem w 1000 roku biskupstwa krakowskiego na zjeździe …
Read More

Źródło: Wikipedia

Generał Józef Hauke-Bosak. Dowódca II Korpusu w Powstaniu Styczniowym

Wychowany w rosyjskim otoczeniu, carski ordynans na petersburskim dworze, zasłużony dla imperium rosyjskiego w walkach na Kaukazie. A zarazem bohater …
Read More

Powstańczy matecznik. Ziemia świętokrzyska w powstaniu styczniowym

O powstaniu styczniowym i powstańcach styczniowych w rejonie Gór Świętokrzyskich z prof. Wiesławem Cabanem rozmawia Wojciech Kalwat.
Powstanie styczniowe było jednym …
Read More

Leśne powstanie

„Poszli nasi w bój bez broni!” to cytat z powstańczej pieśni, który idealnie charakteryzuje realia styczniowej insurekcji. Dubeltówka i kosa …
Read More