O projekcie

Celem tego projektu jest przede wszystkim upowszechnienie i popularyzacja świętokrzyskiego literackiego dziedzictwa kulturowego. Wybraliśmy 7 najistotniejszych utworów literackich, które znacząco wpłynęły na rozwój literatury regionu świętokrzyskiego i Polski. Na ich podstawie nagraliśmy cykl 7 audycji, w których wykorzystaliśmy materiały archiwalne. Chcieliśmy aby odbiorcami projektu byli wszyscy śledzący stronę goryhistorii.pl oraz miłośnicy regionu świętokrzyskiego.

W projekcie udział wzięli:

  • Paweł Kozioł – poeta i krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych, specjalizujący się w średniowiecznych kronikach, stypendysta MKiDN.
  • Wojciech Kalwat – historyk, popularyzator historii pedagog, redaktor Magazynu Historycznego „Mówią wieki”, inicjator i realizator projektów o charakterze popularnonaukowym, poznawczym i kulturotwórczym.
  • Borys Kozielski – Od 2005 roku tworzy podkasty i pomaga innym zacząć tę przygodę, twórca wielokrotnie nagradzany w dziedzinie podkastingu.
  • Bartłomiej Gutowski – historyk sztuki, kurator, koordynator projektów, doktor nauk humanistycznych, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół współczesnej kultury wizualnej. Od ponad 15 lat bierze udział w projektach  inwentaryzacyjnych przede wszystkim na cmentarzach dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.
  • Magdalena Gutowska – koordynator projektów, kurator, animator kultury, dr nauk humanistycznych, historyk sztuki, muzealnik. Specjalizuje się w ikonografii i tanatologii.
Nasze projekty

Podkasty

Wideo

Patroni medialni

Partnerzy merytoryczni

Za pomoc w realizacji projektu szczególnie dziękujemy:

Piotrowi Jamskiemu

Ewie Kołomańskiej

Mariannie Otmianowskiej

Audycja powstała w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego