To przede wszystkim miejsce, w którym znajduje się jeden z najważniejszych zespołów kościelno-klasztornych cystersów z XII wieku z romańskim kapitularzem przykrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Klasztor jest prawdziwą mieszanką stylów architektonicznych. Został całkowicie przebudowany w XVII w., zachowały się jednak niektóre wnętrza z XIII w.  Na cmentarzu grzebalnym znajdują się cenne nagrobki z XIX w., w tym liczne odlewy żeliwne z lokalnych fabryk, nagrobki rodziny Schoenbergów, nagrobki uczestników powstania styczniowego: Karola Ziemlińskiego oraz Józefa Barzykowskiego.

Zobacz więcej:

Szarzy mnisi z Wąchocka, Marta Piber-Zbieranowska

Wąchock nad Kamionną, Michał Baliński i Tymoteusz Lipiński

Wąchock – opis Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego, Franciszek Maksymilian Sobieszczański

Wąchock oczami Juliana Ursyna Niemcewicza, Julian Ursyn Niemcewicz