O projekcie

Projekt został zrealizowany we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zadanie zaplanowane było jako kolejny etap (po cmentarzu miejskim w Tarnopolu) wykonania i naukowej publikacji (w formie katalogu elektronicznego) dokumentacji dotyczącej historycznych cmentarzy na terenie dawnego powiatu tarnopolskiego (region południowy). Tym samym stanowi element systematycznie przygotowywanej dokumentacji dawnej kultury kresowej, realizowanej przez wiele ośrodków naukowych od około 25 lat. Naszym zasadniczym celem jest zachowanie i upowszechnienie wiedzy o dawnej kulturze sepulkralnej oraz jej aktualnym stanie zachowania. Tym samym przyczynienie się nie tylko do uchronienia od zapomnienia ważnego fragmentu kulturowego dziedzictwa kresowego, ale również kształtowania współczesnej tożsamości historycznej zarówno wśród lokalnych przedstawicieli Polonii jak i Polaków zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej.

W efekcie opracowanych został 500 obiektów, a afekt prac dostępny jest w bazie online projektu.  Przygotowana została także  wystawa mobilna przeznaczona do pokazywana w  ośrodkach lokalnych ­ przede wszystkim szkołach, ośrodkach kultury, ośrodkach akademickich. Składa  się będzie z plansz z ok. 50 fotografiami współczesnymi i historycznymi połączonymi z tekstem. Jej pierwsza,  inauguracyjna prezentacja, miała miejsce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nasze projekty

Galeria

Partnerzy projektu

Finansowanie projektu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Priorytet Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą