Tokarnia to przede wszystkim Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny, które  powołano w 1976 roku, a zaczęło funkcjonować od 1977 roku. „Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.”

Zobacz więcej:

Muzeum Wsi Kieleckiej