Znany przede wszystkim dzięki średniowiecznemu zespołowi miejskiemu, kościołowi pw. Świętego Władysława z XIV w., a także zamkowi królewskiemu z XIV wieku. Główny budynek zamku usytuowany w jego południowo-zachodniej części jest zrujnowany. Na północ od niego znajduje się tzw. Skarbczyk wzniesiony w XVI w. w miejsce obronnej baszty. Do wnętrza kompleksu prowadzi brama wjazdowa z początku XVII wieku. Mury obronne z blankami zostały zrekonstruowane w XX w.

Zobacz więcej:

Manifestacje religijno-patriotyczne 1861 roku w miastach guberni radomskiej, Wiesław Caban

Administracja kościelna w regionie świętokrzyskim w czasach zaborów, Ewa Kołomańska