Miejscowość znajdująca się u podnóża najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich. Znajduje się w niej m.in.: założony w drugiej połowie XV w. zespół klasztorny bernardynek, drewniana kapliczka św. Franciszka przy drodze na Łysicę, cudowne źródełko, którego woda leczy choroby oczu, a także kaplica cmentarna nazywana kapliczką Żeromskiego oraz dwie mogiły: z czasów powstania styczniowego oraz z 1943 r.

Zobacz więcej:
Święta Katarzyna, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego

Święta Katarzyna, Aleksander Janowski

Wędrówka po ziemi świętokrzyzkiej, Władysław E. Zapałowski