Trudno jest wymienić wszystkie najważniejsze zabytki tego miasta. Jest to zarówno sam zespół urbanistyczno-architektoniczny i krajobrazowy powstający w okresie XIII-XIX wieku, bazylika katedralna Narodzenia NMP z XIV wieku, synagoga z domem gminy żydowskiej, zespół klasztorny benedyktynek, czy też zespół klasztorny reformatów, kolegium jezuickie Collegium Gostomianum, a także zamek królewski z XIV wieku oraz Brama Opatowska, czyli gotycka brama wjazdowa do miasta z 2. połowy XIV wieku, przebudowana w XVI wieku, zwieńczona renesansową attyką. Fundowana była przez króla Kazimierza Wielkiego.

Zobacz więcej:

Miasteczka świętokrzyskie, Wiesław Caban

Józef Szermentowski – polski barbizończyk, Magdalena Gutowska

Szlak bojowy Samuela Różyckiego, Wojciech Kalwat

Wędrówka po ziemi świętokrzyzkiej, Władysław E. Zapałowski