Miejsce to znane jest dzięki zainicjowanej przez Stanisława Staszica w latach 1818-23 hucie. Nazwa zakładu pochodziła od imienia księcia gen. Józefa Zajączka, namiestnika Królestwa Polskiego, który położył pod jej budowę kamień węgielny. W czasie powstania styczniowego w hucie produkowano broń dla powstańców.

 

Zobacz więcej:

Pierwsza uczelnia techniczna, Jerzy Szczepański

Staropolski Okręg Przemysłowy, Jerzy Szczepański

Fabryki Samsonowskie oczami Juliana Ursyna Niemcewicza, Julian Ursyn Niemcewicz

Samsonów, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego

Dwaj twórcy Zagłębia Staropolskiego: Stanisław Staszic i Ksawery Drucki-Lubecki, Wojciech Morawski