O projekcie

Projekt zakładał stworzenie wystawy planszowej i albumu, stanowiący zbiorowy portret regionu Ponidzia z przełomu XIX i XX wieku oraz stanu dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem jego zachowania i opieki. Prócz fotografii zaprezentowano materiały archiwalne (rysunki, plany, opisy) z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości i innych kolekcji archiwalnych oraz muzealnych: Narodowego Archiwum Cyfrowego, Biblioteki Narodowej, Muzeum Narodowego w Kielcach i zbiorów prywatnych. Na fotografiach uwieczniono także mieszkańców regionu, co stanowiło niezwykle cenne źródło do badania kultury materialnej regionu.

Zrealizowany projekt wpisał się w misję Fundacji Świętokrzyskiej „Góry Historii” odkrywania i promowania szeroko pojmowanego dziedzictwa regionu świętokrzyskiego. Co ważne, działania nasze prócz misji badawczej i poznawczej stanowią formę popularyzacji dziejów regionu w terenie, w miejscowościach o utrudnionym dostępie do kultury lub wręcz kulturowo zaniedbanych. Projekt angażujący wiele instytucji kultury stanowi przykład umiejętnego łączenia pasji, możliwości badawczych, możliwości finansowych, a także możliwości prezentowania posiadanych zasobów, które w przeciwnym wypadku miałyby dużo mniejszą szansę na upublicznienie, a więc dotarcie poza wąskie grono specjalistów. Materiały te są bowiem niezwykle rzadko upubliczniane. Materiały te pozwalają także wyobrazić sobie jak wyglądała przestrzeń kulturowa regionu Ponidzia na przełomie XIX i XX wieku. Stanowi ponadto niezwykle ważny materiał poglądowy dla osób zajmujących się nie tylko promocją regionu, ale wręcz jego zachowaniem lub odtwarzaniem. Opinie jakie spływały i nadal spływają od mieszkańców regionu, a także zainteresowanie wypożyczania wystawy i udziału przedstawicieli naszej Fundacji pozwalają wysnuć wniosek, że postawione na początku cele projektu zostały osiągnięte. Co dla nas ważne, zarówno forma, jak i treść oraz przekazy podczas spotkań promocyjnych trafiały do różnorodnego odbiorcy: do tego z pewnym wyrobieniem, jak i także zupełnie sporadycznego, który w życiu kulturalnym bierze udział zupełnie epizodycznie. Dlatego też korzystaliśmy ze sposobności umieszczania wystawy w obiektach kultury, obiektach edukacyjnych, a także kultu religijnego.

Nasze projekty

Galeria

Współpraca

Partnerzy

oraz Zespół Szkół w Wiślicy, parafia rzymskokatolicka w Bodzentynie

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego