Wart uwagi jest przede wszystkim zespół pofranciszkański z 1257 fundacji Bolesława Wstydliwego oraz jego żony św. Kingi z gotyckim kościołem św. Stanisława, gotycko-renesansowy kościół św. Trójcy z XVI w. wraz z dzwonnicą oraz dawnym przykościelnym cmentarzem, ruiny synagogi wzniesionej pod koniec XVIII w. w stylu klasycystycznym, dom Długosza – budynek dawnej Akademii z XVI w., z zachowanymi w przyziemiu i piwnicy sklepieniami kolebkowymi.