Z miastem związany jest zakład walcowni, który powstał w latach 1834–46 w ramach działalności inwestycyjnej Banku Polskiego i  według projektu Karola Knake. Pierwsze urządzenia hydrotechniczne zaczęto wznosić od 1824 roku. Oprócz zakładu przewidziano także starannie rozplanowane osiedle przemysłowe.  W chwili obecnej są to jedynie ruiny.

 

Zobacz więcej:

Nietulisko – opis Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego, Franciszek Maksymilian Sobieszczański

Nietulisko, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego

Wędrówka po ziemi świętokrzyzkiej, Władysław E. Zapałowski