Z miastem wiąże się wiele ciekawych historii. To tutaj w klasztorze cystersów przez pewien czas mieszkał Tadeusz Kościuszko wraz z wojskiem, przygotowując się do bitwy z Denisowem, a książę Józef Poniatowski zgłosił się do obozu Kościuszki jako ochotnik. W styczniu 1863 r. udało się nie dopuścić do branki. Tutejszy kler prowadził agitację w czasie powstania, np. ks. Walenty Witkowski, którego władze cesarskie określiły jako wroga państwa. Wielu księży ukarano karami pieniężnymi za sprzyjanie powstańcom oraz udział w manifestacjach w czasie pogrzebów powstańców.

 

Zobacz więcej:

Antoni Gajerski (1825 – 1898), Jerzy Z. Pająk

Manifestacje religijno-patriotyczne 1861 roku w miastach guberni radomskiej, Wiesław Caban

Administracja kościelna w regionie świętokrzyskim w czasach zaborów, Ewa Kołomańska

Karol Meyzer, Jerzy Szczepański

Powstańczy matecznik. Ziemia świętokrzyska w powstaniu styczniowym, Wojciech Kalwat

Henryk Marconi, Jerzy Szczepański

Ksiądz Władysław Siarkowski – etnograf, archeolog i miłośnik historii, Krzysztof Bracha