„Historie świętokrzyskie” to opublikowany zbiór materiałów ikonograficznych oraz tekstów, które są w posiadaniu naszej organizacji. Ponieważ nasza fundacja powstała z potrzeby działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, a szczególnie dziedzictwa regionu świętokrzyskiego, a my sami inicjujemy działania, których celem jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy historycznej, a także wspieranie nowoczesnego patriotyzmu dalekiego od banalności i sztampy, niejednokrotnie otrzymujemy cenne materiały archiwalne, które umieszczamy na naszym wortalu. W książce “Historie świętokrzyskie” opublikowaliśmy dokumenty i fotografie, które często nigdy wcześniej nie były dostępne, a tym samym pokazać jak niezwykłe opowieści otaczają Góry Historii.

Prywatne archiwa, którymi dysponujemy to niezwykle bogate zbiory dokumentujące życie w tym rejonie. W naszej publikacji każde zdjęcie to inna opowieść, która wprowadza czytelnika w nieistniejący już często świat. Książkę podzieliliśmy na rozdziały, których kluczem tematycznym były historie toczące sie podczas II wojny światowej. To opowieści zaczerpnięte z kroniki parafii Wzdół z lat 1939-1946 spisanej przez proboszcza księdza Antoniego Drygasa oraz kroniki parafii Tarczek z lat 1939-1944 spisanej przez proboszcza księdza Stanisława Sowińskiego.

Nasza publikacja pozwoliła na pokazanie niezwykle cennych i niedostępnych materiałów związanych z regionem świętokrzyskim.

 

 

Partnerzy:

 

Patroni medialni:

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego