Najciekawszym zabytkiem jest zespół pałacowy z 1742 r., o stylistyce orientalnej, wzniesiony wg projektu Franciszka Placidiego.