Miejscowość ta ma wiele zabytków takich jak: ruiny XVI-wiecznego zamku gotycko-renesansowego, kościół ufundowany w 1315 roku, dwór na podzamczu z XV w., park zamkowy z drugiej połowy XIX w., a także cmentarz rzymsko-katolicki założony w 1796 roku.