O projekcie

Projekt zrealizowany został we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zadanie było kolejnym etapem (po cmentarzach dawnego powiatu tarnopolskiego w regionie południowym) wykonania i publikacji dokumentacji dotyczącej historycznych cmentarzy na terenie dawnego powiatu tarnopolskiego. Stanowiło kolejny element systematycznie wykonywanej dokumentacji dawnej kultury kresowej, realizowanej przez wiele ośrodków naukowych od około 25 lat.  Zasadniczym celem prac, było zarówno zachowanie i upowszechnienie wiedzy o dawnej kulturze sepulkralnej jak i podniesienie problemu ich aktualnego stanu zachowania i opieki. Tym samym przyczynienie się nie tylko do uchronienia od zapomnienia ważnego fragmentu kulturowego dziedzictwa kresowego, ale również kształtowania współczesnej tożsamości historycznej zarówno wśród lokalnych przedstawicieli polonii jak i Polaków zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej.

Wykonano prace dokumentacyjne na terenie dawnego powiatu tarnopolskiego (obszar północny powiatu). Wyniki prac opublikowano w formie katalogu dostępnego on-line. Zgodnie z dotychczasową metodologią materiał opracowany został wg  zmodyfikowanego schematu tzw. „białych kart” dla zabytków ruchomych oraz kart architektonicznych w przypadku kaplic i grobowców dostosowanych do specyfiki sztuki cmentarnej. Co do zasady karta katalogowa obejmowała następujące elementy: identyfikację osób pochowanych, lokalizację, fotografie (całość, napis, detale), opis, wymiary, technikę, określenie czasu powstania, autorstwo i proweniencję (o ile było to możliwe), odczytanie napisu nagrobnego, informacje o stanie zachowania, bibliografię i ikonografię.

Wykonanie poniższych prac jest szczególnie ważne w kontekście postępującego wraz z upływającym czasem niszczenia cmentarzy. Pozwoliło uchronić od zapomnienia fragment naszego dziedzictwa kulturowego, którego materialne zachowania wobec mnogości różnych potrzeb konserwatorskich na szerszą skalę nie jest możliwe.

Wyniki prac są udostępnione w formie on-line oraz publikacji książkowej udostępnionej środowiskom polonijnym przede wszystkim na terenie powiatu tarnopolskiego, jak również w kraju (m.in. przez przekazanie egzemplarzy do bibliotek, szkół i stowarzyszeń).

Nasze projekty

Galeria

Baza internetowa projektu: kliknij tutaj>>>

Partnerzy projektu

18716678_1685003944846523_1635205894_n

Finansowanie projektu