To miejscowość wymieniona przez Długosza w L.B. jako „Czizov”.