Chmielnik odnotowany został po raz pierwszy w roku 1241, kiedy to miała miejsce bitwa pod Chmielnikiem z wojskami mongolskim. Znajduje się w nim wiele zabytków sakralnych i świeckich.