Ta niezwykle urokliwa miejscowość znana jest przede wszystkim dzięki ruinom zamku królewskiego z 2. połowy XIII w. W Chęcinach znajduje się też późnogotycki kościół parafialny św. Bartłomieja, późnorenesansowy budynek klasztorny z kopułową kaplicą Branickich z 1640 roku, budynki gospodarcze z lat 1637-1668 oraz barokowy zespół klasztorny Klarysek z 1643, ratusz z XIX wieku, a także dawna późnorenesansowa synagoga z 2. połowy XVII wieku. Warto też zwrócić uwagę na średniowieczny układ ulic i zabudowę z XVI-XIX w.

 

Zobacz więcej:

Wędrówka po ziemi świętokrzyzkiej, Władysław E. Zapałowski

Miasteczka świętokrzyskie, Wiesław Caban

Manifestacje religijno-patriotyczne 1861 roku w miastach guberni radomskiej, Wiesław Caban

Administracja kościelna w regionie świętokrzyskim w czasach zaborów, Ewa Kołomańska

Józef Szermentowski – polski barbizończyk, Magdalena Gutowska