Pierwsze wzmianki o tej wsi pochodzą z wieku XIV. Obecnie znajduje się w niej gotycki kościół pw. Świętego Piotra i Pawła z początku XV wieku, ufundowany przez biskupa Wojciecha Jastrzębca, kamienna figura przydrożna z XVIII wieku oraz cmentarze przykościelne. Ciekawa jest też zbiorowa mogiła powstańców 1863 r.