Plan podróży po górach Świętokrzyskich

wpis w: Miejsca | 0

Źródło: Aleksander Janowski, Wycieczki po kraju, wydanie 2, cz. 1, Warszawa 1902, 18-19.

Aby możliwie dobrze zwiedzić Góry S-to Krzyskie, gorąco mogę polecić, aby od S-tej Katarzyny, przez szczyt gór przejść pieszo do Nowej Słupi. Dla pań jest to wycieczka może trochę za forsowna, panowie jednak zupełnie bez wyczerpania dadzą sobie z tem radę. Przejście piechotą od Klasztoru S- tej Katarzyny do Klasztoru S-to Krzyskiego zabierało mi od 3 do 5 godzin czasu, gdy więc pod Łysicą przybędzie się o godzinie, przypuśćmy, 11 lub 12 w południe, to na Łysej Górze można być po wypoczynku najpóźniej około 6−7 wieczorem. Jest to tak interesującą, pełna powabu część wycieczki, że radzę raczej zrzec się innych jej części, a tę koniecznie do skutku doprowadzić. Naturalnie przez góry nie można puszczać się bez przewodnika, gdyż ten musi wskazać drogę, a również zabiera drobne pakuneczki, czyniące niewyrobionemu turyście sporo kłopotu. […]

Dla cyklistów. Wycieczkę do Kielc i Chęcin można też uskutecznić na rowerze, lecz w góry, z powodu złych dróg niezbyt wygodnie i przyjemnie zapuszczać się, a w żadnym już razie nie do S-tcj Katarzyny, lecz wprost z Kielc na S-ty Krzyż, tam bowiem dużo jest już szosy i ta prowadzi aż do samego klasztoru.