Pismo magistratu Nowej Słupi w sprawie restauracji domu

wpis w: Źródła archiwalne | 0

W Słupi Nowej dnia 12 grudnia 1829 r.

W przedmiocie restauracji domu mieszkalnego własnością Marcina Staszkiewicza będącego położonego pod nr 100 w Towarzystwie Składki Ogniowej zamieszczonego obok rynku w ulicy Klasztornej sytuowanego od urzędu municypalnego M: Słupia Nowa bez obojętne przedstawienie.

Przesuniętej Komisji Wojewódzkiej Województwa Sandomierskiego

Marcin Staszkiewicz mieszkaniec miasta Słupi Nowej właściciel domu drewnianego w określeniu jak wyżej sytuowanego z powodu, że przyrzeczony dom gontem pokryty z kamieniem murowanym nie tylko pragnie zrobić zamieszkanie dogodniejszym, ale raczej zostawiając go w obecnej sytuacji nadać mu przystojniejszy widok porządnego zabudowania przedsięwziął restaurację w tym względzie, że ściany drewniane czystego wymagające bielenia, chce pokryć w mur pruski zostawiając tożsamość wierzchu ile, że jest obecnie w dobrym stanie. Stosując się jednakże do rozporządzeń władz wyższych, rządowych w tej mierze wydany.

O dozwolenie przedsięwziętej restauracji w sposobie powiedzianym Urzędu Municypalnego doprasza się. Urząd przeto Municypalny po przekonaniu się naocznym o położeniu i stanie obecnego zabudowania przyrzeczonego domu, którego restauracja w tym sposobie przedsięwzięta bynajmniej sytuacji miasta ubliżać nie może skoro rzeczony dom w tym samym pozostanie położeniu nadto zważając.

  1. Za pokrycie ścian drewnianych w mur pruski nie tylko zabezpiecza dom od przypadku ogniowego, ale owszem przyozdobi go i uczyni przyjemniejszym dla oka publiczności widokiem:
  2. Że stan jego obecny tyle dobry, że długą egzystencją domu tegoż zapewnia:
  3. Że pomurowanie nowego długi czas a może późna data nie mogło by być spodziewane dla braku do pomurowania materiałów, których miasto tutejsze nie mając w terytorium swoim z wielkim tylko kosztem z miejsc odległych do sprowadzenia prawie nie przebytych mieć może.
  4. Że przedsięwzięta restauracja przepisom policji budowniczej dla miast przez komisją rządową spraw W i P: wydanym na posiedzeniu rady administracyjnej w Warszawie na dniu 26 września 1820 roku przyjętym a przez Kom[isja] Woj.[ewództwa] Sand[omierskiego] pod dniem 4 lipca 1821 r do zastosowania się ww. Wójtom Gmin, Burmistrzom Miast i wszystkim mieszkańcom Województwa wskazanym nie sprzeciwia się i owszem w myśl ar: 18. wspomnianych przepisów zachowując tożsamość proporcji ino struktury uskutecznioną być może.

Urząd więc Municypalny [uszkodzona karta] sadzie powyżej przywiedzionych powodów czyni o dozwolenie restauracji w mowie będącego domu rzetelne i bez obojętne z obowiązku z urzędu municypalnego przedstawienie i o łaskawe przychylenie się, jak również najrychlejszą decyzją obecnego przedmiotu Przeswiętney Kom. Woj. najpokorniej dopraszają się.

Zawadzki

P. Sopowicz ławnik

Źródło: Archiwum Państwowe w Radomiu, Rząd Gubernialny Radomski sygn. 2813 syg., s. 21-23.