• Święta Katarzyna

Kim jesteśmy?

Fundacja Świętokrzyska Góry Historii powstała w 2015 roku z potrzeby działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, a szczególnie dziedzictwa regionu świętokrzyskiego. Inicjujemy działania, których celem jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy historycznej, a także wspieranie nowoczesnego patriotyzmu dalekiego od banalności i sztampy, by przyczyniać się do kształtowania świadomego obywatela, wrażliwego na pojęcia: ojczyzna, wolność, obowiązek.

Tworzymy wortal wiedzy, na którym chcemy udostępniać materiały archiwalne, teksty źródłowe, materiały ikonograficzne i opracowania naukowe i popularnonaukowe, które w rzetelny sposób będą przybliżały dzieje ojczyste, ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego. Chcemy przez to aktywizować społeczności lokalne i inicjować działania edukacyjne. Zamierzamy tworzyć filmy, programy multimedialne, które w atrakcyjny sposób będą prezentować kulturowy dorobek Polaków.

Zamierzamy także prowadzić działania wystawiennicze, do czego skłania nas sukces wystawy plenerowej „Bodzentyn utracony – odzyskany” ukazująca najważniejsze momenty z historii Bodzentyna, od lokacji 660 lat temu po wiek XX. Była ona ważnym wydarzeniem kulturalnym o zasięgu wykraczającym poza region, a jej otwarcie stanowiło prawdziwe święto dla tego świętokrzyskiego miasteczka i jego mieszkańców. Wystawie towarzyszyła bogato ilustrowana publikacja książkowa „Bodzentyn utracony – odzyskany”. Jest to ze swadą napisana opowieść o losach miasta, które niczym w soczewce ogniskują dramatyczne losy naszego kraju. W kwietniu 2016 roku będzie pokazywana w Muzeum Narodowym w Kielcach i klasztorze na Świętym Krzyżu.

Cele

  • utworzenie wielowymiarowej i nowoczesnej instytucji kultury jaką jest placówka muzealna pod roboczą nazwą Świętokrzyskie Muzeum Niepodległości;
  • stworzenie ekspozycji muzealnej ukazującej bogactwo historii Gór Świętokrzyskich ze szczególnym uwzględnieniem okresu polskich powstań narodowych oraz ruchu oporu z czasów drugiej wojny światowej i powojennej partyzantki niepodległościowej;
  • budowanie poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz wartości własnej odrębności kulturowej w celu większej asymilacji kulturowej i społecznej;
  • ochrona i kultywowanie tradycji lokalnej, dziedzictwa narodowego i wartości kulturowych;
  • badania nad dziejami regionu i ludzi z nim związanych, popularyzacja wyników badań;
  • odbudowa i rewitalizacja obiektów zabytkowych oraz zbieranie pamiątek i zabytków związanych z przeszłością;
  • promocja dziedzictwa Polski i regionu świętokrzyskiego;
  • rozwój infrastruktury turystycznej poprzez stworzenie nowego, atrakcyjnego i pożytecznego produktu turystycznego.

Władze fundacji

Lidia Ujazdowska

Polonistka, animatorka kultury, autorka zbioru relacji o Powstaniu Warszawskim na Ochocie, prezes „Fundacji Świętokrzyskiej.

Góry Historii”, współorganizatorka wystawy Bodzentyn utracony – odzyskany, koordynatorka projektu „Łysogóry – dwieście lat temu”. Pokaż więcej

Wojciech Kalwat

Historyk, popularyzator historii pedagog, redaktor Magazynu Historycznego „Mówią wieki”, inicjator i realizator projektów

o charakterze popularnonaukowym, poznawczym i kulturotwórczym, współorganizator wystawy Bodzentyn utracony – odzyskany. Autor wielu prac o charakterze naukowym i popularnonaukowym, podręczników i pomocy szkolnych, m.in. książek: Historia z humorem (2012); Kampania Langiewicza 1863 (2012); Afery, skandale i procesy w dawnej Polsce (2015); Bodzentyn utracony – odzyskany (2015), cyklu podręczników do szkoły podstawowej „Klucz do historii” klasa IV-VI (2012-2014). Koordynator projektu „Łysogóry – dwieście lat temu”. Pokaż więcej

Poznaj nasz cały zespół