Jakub Kuczyński

wpis w: Ludzie | 0

Był ostatnim burmistrzem Kunowa przed wybuchem powstania styczniowego. W pamięci mieszkańców miasteczka zapisał się, jako człowiek przedsiębiorczy i aktywny. Podjął się wykonania planów melioracji Kunowa, jak również opracowania nowego planu miasta, według którego budowano by nowe budynki. Za jego rządów wzniesiono kilka nowych domów, wszystkie murowane. Wydaje się jednak, że plan zabudowy i system melioracyjny powstały po upadku zakończeniu powstania styczniowego i zmianie na stanowisku burmistrza, który popierał powstańców i nie zdjął polskich emblematów w salach urzędowych nawet pod wpływem nakazów i gróźb urzędników radomskiego Urzędu Gubernialnego. Ponadto pełnił funkcję naczelnika poczty powstańczej. Za patriotyczną postawę został przez Rosjan pozbawiony urzędu w październiku 1863 roku. Wraz z nim posadę utracił także wójt gminy Pieńkowski. Kuczyński został zesłany na katorgę do guberni jenisejskiej. Po powrocie do kraju zatrudnił się jako leśniczy w lasach starachowickich.