Kieleckie obchody rocznicy bitwy pod Austerlitz

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

 

Źródło: „Gazeta Krakowska”, 24 grudnia 1809, nr 103

[Z Kielc] dnia 6. Grudnia

Dzień drugi Grudnia uświetniony pamiątką koronacyi Nayiaś. Cesarza Francuzów & Napoleona W. i pamiętany odniesieniem zwycięztwa nad nieprzyjacielem pod Austerlitz by w tutejszym administracyjnym mieście przez władze rządowe świetnie obchodzony.

O godzinie; w pół do dziesiątey artylerya piesza w okolicach Kielc stoiąca w paradzie w kościele katedralnym stanęła. O samey godzinie 10tey władze rządowe otoczone municypalnością i cechami z rozwinietemi chorągwiami do katedry wprowadzone zostały. Gdy urzędnicy mieysca sobie przeznaczone zasiedli, wyszedł ze mszą wielką Pontyfikalnie ubrany JW. Górski, Biskup Kielecki, i oraz z wiernym swym ludem za pomyślność Wskrzesiciela Polaków, przy świętych ofiarach i przy wylaniu łez radości, gorące do Pana Zastępów przesełał modły.

Wśród mszy wielkiey, wyszedł z kazaniem do tey uroczystości zupełnie zastosowanem Wny. Siemiński, kanonik katedralny Warszawski, kommisarz lazaretowy powiatu Kieleckiego, a założywszy text pisma Śgo treści: Elegi David servum meum, oleo sancto meo unxi eum: manus mea auxiliabitur ei. Nihil proficient inimici in eo, & filius inquitatis non apponet nocere Ei. Dowodził, że, czynami i krokami tego Bohatyra wieków, palec i ręka Najwyższego kieruie, i dla tego są nadzwyczajne, zdumiewające, szybkie i trwałe będą. Daley w krótkości wystawił rys sławnych wypadków, nadaiących nową Europie postać, a które nieprzeżytą okryły W. Napoleona chwałą. Przypomniał swoim współziomkom, iakie dobrodzieystwa z opiekuńczey Jego uzyskali ręki, i iakich łask ieszcze trwaiąc w powziętych do Niego uczuciach spodziewać sie mogą. Po mszy skończoney Te Deum śpiewane było, a głosy dziękczynień stwórcy narodu Polskiego o same się sklepienia Niebios obijały.

Wyszedłszy z kościoła Urząd Administracyyny udał sie na sessyą w celu zaradzenia pilnieyszym interessom, a zwłaszcza lazaretowym potrzebom i przeciągnął swoie posiedzenie aż do godziny 5 w wieczór, skąd prosto udano się na obiad do JW. Bystrzanowskiego Wiceprezesa Adminisstracyi powiatu Kieleckiego, wraz z licznie zaproszonymi officerami i oboiey płci przytomnemi w ten czas gośćmi, w czasie którego spełniano zdrowie Wielkiego i Niezwyciężonego Napoleona i Jego Nayiaśnieyszego Domu, a kiedy przyszło do zdrowia Nayiaśnieyszego Króla Saskiego, JW. Gospodarz te przydał słowa: Jako pewni przeznaczenia naszego i połączeni z Braćmi swemi, Obywatelami Xięstwa Warszawskiego, iako nam panującemu i iako Sprzymierzyńcowi Wielkiego Napoleona życzmy: Niech żyje Fryderyk August, potem za zdrowie JO. Xięcia Naczelnego Wodza i woyska Polskiego spełniano kielichy. Wieczór zaś kolacyą dawał JW. Górski, Biskup Kielecki, dka licznie zebranych gości, gdzie późno w noc się bawiono.

W wieczór całe miasto oświecone było, dom kommendanta placu W. Podpułkownika Matuszewicza pięknem transparentem z obliczem Nayjaśnieyszego Cesarza Francuzkiego był przybrany i inne gustownym ogniem domy celował.