Wojciech Jaworski

wpis w: Ludzie | 0

Nie udało się ustalić, w jakich latach sprawował urząd. Wiadomo, że pochodził z rodziny mieszczańskiej i ukończył szkołę wydziałową w Sandomierzu. W 1827 roku na ochotnika wstąpił do 7. Pułku Piechoty. Jego służba wojskowa trwała do 1831 roku. Krótko przed wybuchem powstania listopadowego zachorował i został ulokowany w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie. Z tego powodu nie wziął udziału w zrywie. Po przejściu w stan spoczynku został aplikantem w Komisji Województwa Sandomierskiego. W 1831 roku pełnił również obowiązki oficjalisty w Kasie Miejskiej w Radomiu. Dwa lata później został kasjerem Łagowa. Z kolei w latach 1843–1847 pełnił funkcję kasjera Bodzentyna. Następnie został powołany na burmistrza Rzgowa w guberni warszawskiej.

10/22 lutego 1851 roku Jaworski przejął obowiązki burmistrza Wąchocka od Maciej Sławęckiego. Na nowym stanowisku pobierał pensję 225 rubli srebrnych. Niewiele wiadomo o jego rządach w mieście. W źródłach jest wzmianka o jego zaangażowaniu w pomoc pogorzelcom. Po południu 31 marca/12 kwietnia 1854 roku w Wąchocku wybuchł pożar. 21 domów zostało całkowicie zniszczonych, a 30 rodzin pozostało bez dachu nad głową. Burmistrz wraz z rachmistrzem ubezpieczeń powiatu opatowskiego wizytował posesje mieszkańców, którzy ucierpieli. Byli to: Franciszek Perchal, Antoni Janyst, Antoni Tusiewicz, Kazimierz Kwiekowski, Wincenty Dulęba, Antoni Wieczorski, Antoni Luciński, Jan Siewierski, Marianna Kalicińska, Dawid Bryll, Ignacy Nagłowski, Antoni Wójcik, Mateusz Jezierski, Andrzej i Wincenty Zuba, Wawrzyniec i Wincenty Bzinkowscy, Błażej Kuchciński, Andrzej Karykowski, Jakub Duszyński. Ponadto spłonął dom Mateusza Mączyńskiego, w którym znajdował się lokal urzędowy burmistrza oraz jego prywatne mieszkanie. Poszkodowani mieszkańcy Wąchocka wraz z burmistrzem prosili o pomoc naczelnika powiatu opatowskiego. Zaznaczyli jednak, że oczekują pożyczki na zakup ziarna na wiosenny zasiew pól, ewentualnie przekazania ziarna siewnego. Podobną prośbę skierowano również do gubernatora guberni radomskiej.

W grudniu 1858 roku Wojciech Jaworski został przeniesiony na stanowisko burmistrza Łagowa. Co ciekawe, zastąpił Stanisława Fabrycego, którego mianowano burmistrzem Wąchocka.